روزا بهمن (64 عکس)

ایده ها


یکی

رز چای هیبریدی بهمن بهمن


چای هیبریدی گل رز هلو آوالانژ

2

چای هیبریدی گل رز هلو آوالانژ


زمان بهمن هلو

3

زمان بهمن هلو


بهمن رز سفید / بهمن

چهار

بهمن رز سفید / بهمن


مرتب سازی آولانژ

5

مرتب سازی آولانژ


6

دسته گل عروس رز بهمن

7

دسته گل عروس رز بهمن


گل رز "بهمن"

هشت

گل رز “بهمن”


گل رز هلو بهمن هلو

9

گل رز هلو بهمن هلو


بهمن هلو رز

ده

بهمن هلو رز


101 بهمن رز سفید 70 سانتی متر

یازده

101 بهمن رز سفید 70 سانتی متر


رزا آوالانژ کندی

12

رزا آوالانژ کندی


رز شیرین بهمن

13

رز شیرین بهمن


چای هیبریدی رز آوالانژ

چهارده

چای هیبریدی رز آوالانژ


چای هیبریدی گل رز هلو آوالانژ

پانزده

چای هیبریدی گل رز هلو آوالانژ


بهمن صورتی رزا

16

بهمن صورتی رزا


بهمن صورتی رز

17

بهمن صورتی رز


بهمن هلو رز

هجده

بهمن هلو رز


چای هیبریدی رزا بهمن (بهمن)

19

چای هیبریدی رزا بهمن (بهمن)


بهمن هلو رز

بیست

بهمن هلو رز


بهمن دوست داشتنی

21

بهمن دوست داشتنی


بهمن مروارید رز

22

بهمن مروارید رز


گل رز بهمن در حال انحلال

23

گل رز بهمن در حال انحلال


بهمن شیرین

24

بهمن شیرین


بهمن روزا ساندو

25

بهمن روزا ساندو


رزا آوالانژ کندی

26

رزا آوالانژ کندی


رز سفید صورتی سفید زرد

27

رز سفید صورتی سفید زرد


بهمن هلو رز

28

بهمن هلو رز


رزا هلو

29

رزا هلو


بهمن هلو رزا (بهمن هلو)

سی

بهمن هلو رزا (بهمن هلو)


روزا بهمن بهمن

31

روزا بهمن بهمن


بهمن رز

32

بهمن رز


بهمن جادویی رز

33

بهمن جادویی رز


بهمن شیرین رزا

34

بهمن شیرین رزا


مروارید رز بهمن

35

مروارید رز بهمن


بهمن هلو رزا (بهمن هلو)

36

بهمن هلو رزا (بهمن هلو)


بهمن هلو رز

37

بهمن هلو رز


بهمن شیرین رزا

38

بهمن شیرین رزا


بهمن شیرین رزا

39

بهمن شیرین رزا


بهمن هلو رز

40

بهمن هلو رز


Dolcetto Dolcetto گل رز

41

Dolcetto Dolcetto گل رز


انواع رز آوالانژ صورتی

42

انواع رز آوالانژ صورتی


بهمن رز

43

بهمن رز


رز شیرین بهمن

44

رز شیرین بهمن


انواع رز بهمن هلو

45

انواع رز بهمن هلو


بهمن رز

46

بهمن رز


بهمن صورتی رزا

47

بهمن صورتی رزا


دسته گل رز آوالانژ

48

دسته گل رز آوالانژ


گل رز بهمن صورتی

49

گل رز بهمن صورتی


چای هیبریدی رز آوالانژ

پنجاه

چای هیبریدی رز آوالانژ


دسته گل رز شیرین دولومیتی

51

دسته گل رز شیرین دولومیتی


چای هیبریدی رزا بهمن (بهمن)

52

چای هیبریدی رزا بهمن (بهمن)


رقم رز ویکتوریا پینچ

53

رقم رز ویکتوریا پینچ


واریته رز آوالانژ

54

واریته رز آوالانژ


گل رز بهمن صورتی

55

گل رز بهمن صورتی


باغ چخوف رز چیری آوالانژ

56

باغ چخوف رز چیری آوالانژ


بهمن مروارید رز

57

بهمن مروارید رز


رز چای هیبریدی بهمن بهمن

58

رز چای هیبریدی بهمن بهمن


کرم رز افسونگر

59

کرم رز افسونگر


بهمن شیرین رزا

60

بهمن شیرین رزا


چای هیبریدی Rosa Avalanche

61

چای هیبریدی Rosa Avalanche


رزا آوالانژ پنج

62

رزا آوالانژ پنج


بهمن هلو رزا (بهمن هلو)

63

بهمن هلو رزا (بهمن هلو)


دسته گل رز هلو بهمن

64

دسته گل رز هلو بهمن

Rate article
Add a comment