Ang permanenteng eksperto ng The Challenger at personal trainer sa Rocky Road Gym na si Georgiy Maltabar ay naglilista ng 10 pangunahing panuntunan na dapat mong sundin kung gusto mong magbawas ng timbang. Maraming mga patakaran na hindi mo pa naririnig.

ang link na ito.